Leiderschapsprogramma

Leiderschapsprogramma’s

Wij hebben drie leiderschapsprogramma’s ontwikkeld die zijn gebaseerd op wetenschappelijke theorieën. Deze theorieën hebben wij aan elkaar gekoppeld met praktische oplossingen in samenwerking met Creatief Succes.

De meest effectieve leiderschapsprogramma zijn erg complex, omdat de effectiviteit van leiderschap afhankelijk is van zeer veel verschillende variabelen. De mens is echter geprogrammeerd voor simpele oplossingen.

Daarom hebben we 3 leiderschapsprogramma’s gecombineerd met serious gaming. Door deze combinatie zijn de programma’s, ondanks de complexiteit, interessant en effectief. Wij bieden de volgende leiderschapsprogramma’s aan:
   – zelfinzicht en inzicht in het gedrag van anderen;
   – zelf regie nemen voor medewerkers en leidinggevenden;
   – teamcoaching naar zelfsturende teams.


Programma “Zelfinzicht en inzicht in het gedrag van anderen”.

Zelfinzicht is nodig om te blijven ontwikkelen of te kunnen veranderen. Door sterke en zwakke onderdelen zichtbaar te maken ontstaat inzicht in talenten en functies waarin geëxcelleerd kan worden en situaties waarin verbetering of verandering noodzakelijk is. Mensen met meer zelfinzicht zullen zich sneller kunnen aanpassen in een onstabiele en veranderende arbeidsmarkt en werk-omgeving (Eby et al, 2012).

Veranderen.
De mens wil van nature niet veranderen. Zo zijn we niet geprogrammeerd. Versimpeld komt het erop neer dat we consistente mensen als betrouwbaarder inschatten en onszelf graag positief aanschouwen. Alles was niet consistent is met ons zelfbeeld komt daardoor niet bij ons binnen. Pas als we echt niet kunnen of het erg pijn doet zijn we daartoe bereid. In managementtaal noemen we dit urgentie creëren.

Door inzicht in het brein en menselijk gedrag ontstaat ruimte om ook echt te kunnen en willen veranderen. De kans op duurzame verandering in uw organisatie, ontwikkeling of duurzame inzetbaarheid van uw mensen is met dit programma dan ook veel hoger.

Inhoud:
 • Inzichten uit de sociologie, toegepaste psychologie, breinkunde en coachingsmethodieken
 • Persoonlijke beschermingsmechanismen
 • Assessment leidinggevende
 • 360 graden feedback
 • Zelfacceptatie
 • Vertragen om te kunnen versnellen in ontwikkeling
 • Timing & Wilskracht
 • Empathie
 • Hoe communiceer ik effectief

Programma “Zelf regie nemen voor medewerkers en leidinggevenden”.

Dit programma is gebaseerd op de zelfdeterminiatietheorie (ZDT); (Ryan & Deci, 2017). Ryan en Deci ontdekten dat mensen een natuurlijke neiging hebben naar persoonlijke groei en ontwikkeling.

Deze worden gestimuleerd door drie psychologische basisbehoeften: een natuurlijke behoefte aan autonomie, relatie en competentie.

Al aan alle drie wordt voldaan ontstaat er betrokkenheid, motivatie, inzet en zin in groei.

Inhoud:
 • Autonomie, competentie, verbondenheid en zelfmotivatie
 • Assessment en scan van drijfveren medewerker en leidinggevende
 • De kracht van positieve feedback
 • Zelfmanagement
  • maandelijke coaching van medewerker en leidinggevende
  • 45 days coaching

Programma “Teamcoaching naar zelfsturende teams”.

Teams ontwikkelen naar zelfsturing is een specialiteit en vraagt kennis en ervaring op verschillende gebieden. Iedere fase vraagt andere capaciteiten en vaardigheden van een manager of coach.

Nieuwe ontwikkelingen of medewerkers maken soms dat het niveau van zelfsturing (licht) daalt en dat er tijdelijk extra aandacht nodig is om het gewenste niveau van zelfsturing weer te bereiken.

Inhoud:
 • Interculturele intelligentie
 • Groepsvolwassenheid
 • Hoe ziet de leider zichzelf?
 • Geven en ontvangen van feedback
 • Hoe stel ik doelen
 • Meta-communicatie
 • De leider met veel tijd over

Geïnteresseerd in onze kijk op leiderschap?
Neem dan contact met ons. Wij vertellen je graag meer over de mogelijkheden om deel te nemen aan één van onze leiderschapsprogramma’s.
Ons telefoonnummer is (085) 064 58 38. Mailen kan ook. Ons emailadres is info@hipr.eu.