Verzuimpreventie

Verzuimpreventie

HiPR heeft een uitgebalanceerd verzuim-preventieprogramma wat bevlogenheid (motivatie) verhoogt en de kans op stress en disbalans verlaagt. Dit programma wordt in de basis gebruikt als preventietool en kan ook worden ingezet tot en met de eerste 5 weken van verzuim.

Het programma is gebaseerd op de zelfdeterminatietheorie (Ryan & Deci, 2017). Deze theorie benadrukt de natuurlijke groei van de mens via positieve motivatie. Motivatie wordt beinvloed door de aangeboren psychologische behoeften aan autonomie, verbondenheid en groei in competenties. Door deze behoeften actief aan te spreken wordt zelfregie van verzuim op positieve wijze gestimuleerd.

Inhoud programma

De inhoud van het programma ziet er als volgt uit:

  • Assessment
  • Coaching, training en opleiding
  • Contact met de coach
  • Leiderschapstraining

Assessment.
Het programma begint met een online-assessment. Deze scan brengt de intrinsieke motivatie en mogelijke stressoren in beeld. Hierdoor weet de deelnemer welke kennis, competenties en/ of vaardigheden aangeleerd moeten worden om meer bevlogenheid te ervaren en stress te voorkomen.

Coaching, training en opleiding.
Aan de hand van het assessment wordt duidelijk waarin de medewerker opleiding, coaching en training nodig heeft. We helpen met het kiezen van de juiste oplossing(en), zoals bijvoorbeeld RET, TA, NLP, timemanagement. Standaard worden de competenties zelfmanagement en stressregulering bij iedereen aangeleerd.

Contact met de coach.
Eens in de 3 maanden vindt er een contactmoment plaats tussen de verzuimpreventiecoach van HiPR en de medewerker. Tijdens dit contactmoment is er ruimte voor algemene coachingsvraagstukken, zoals hoe het echt met de medewerker gaat, waar hij/zij tegenaan loopt en wat hij/zij nodig heeft.

Leiderschapstraining.
Er wordt, indien gewenst, aan de leidingevende inzicht gegeven over het gedrag van mensen, de kracht van het geven van positieve feedback en hoe hij of zij coachend kan leidinggeven.

Medewerker meldt zich (toch) ziek. Wat nu?

Verzuimbegeleiding in de eerste vijf weken van het verzuim.
Uit meerdere onderzoeken blijkt dat communicatie met de medewerker in de eerste 4 weken bepalend is voor de lengte van het verzuim. Hoe frequenter contact, hoe korter de lengte van verzuim is. Wist je dat het gemiddeld 2,5 dag duurt voordat een leidinggevende contact opneemt met een zieke medewerker na de eerste ziekmelding?

Omdat wij dagelijks medewerkers begeleiden is deze eerder aan het werk, waardoor het verzuim afneemt.

Als hervatting van het werk niet binnen 5 weken mogelijk is, dan wordt direct de juiste route ingezet. HiPR denkt ook mee in alternatieve oplossingen. Hierdoor is de kans op langdurig verzuim kleiner en zijn de daarbij horende kosten en risico’s lager.

Eerste ziekmelding.
Bij een eerste ziekmelding neemt de medewerker, naast contact met eigen leidinggevende, contact op met de coach van HiPR. Deze vraagt wat hij/ zij nodig heeft. Hier vindt o.a. positieve sturing plaats op wat nog wel aan werkzaamheden kan worden gedaan (mogelijk vanuit huis) en of verlof opnemen een optie is. De coach adviseert ook over verschillende soorten verlof.

Frequent verzuim.
Bij frequent verzuim wordt samen met de medewerker gekeken welke situatie het frequent verzuim veroorzaakt. Welke signalen zijn er? Heeft de medewerker zijn of haar verantwoordelijkheid ook zelf genomen? Heeft hij/zij bijvoorbeeld (loopbaan)coaching gevolgd om beter om te gaan met deze stressfactor? Zit hij/zij nog op de juiste functie?

Geïnteresseerd?

Bel ons voor het maken van een afspraak. Wij vertellen je graag meer over de mogelijkheden die wij voor jouw organisatie hebben! Ons telefoonnummer is (085) 064 58 38.